Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 12.5.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.5.2016 13.17
Tiedote 203/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.5.2016 seuraavia asioita:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2016. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvauksena sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintokorvauksena 46 400 euroa. Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettavasta peruskoulutuksesta suoritettava korvauksen suuruus on 810 euroa koulutuskuukautta ja koulutuksessa olevaa lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Asetus tulee voimaan 15.5.2016. (STM hallitussihteeri Johanna Huovinen 0295 163 408)

Palaa sivun alkuun