Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 14.1.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.1.2016 13.16
Tiedote 9/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.1.2016 seuraavia asioita:

Valtion vuoden 2016 talousarviossa momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetun 350 000 euron kiinteän määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan Maatalouden interventiorahastoon (MIRA). Määrärahaa saa käyttää niiden rahaston menojen maksamiseen, joita ei rahoiteta EU:n maataloustukirahastosta. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Valtion vuoden 2016 talousarviossa momentille 30.20.61 (Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitetun 11 000 000 euron määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan Maatilatalouden kehittämisrahastoon (MAKERA). Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisu -strategiseen tavoitteeseen sisältyvän kärkihankkeen 4 (Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun) toimenpiteitä. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2016 käyttösuunnitelman vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö päättää maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2016 käyttösuunnitelman vahvistamisesta ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2016 myöntää, rajaamisesta rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 110,4 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmassa neljä miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 34,1 miljoonaa euroa eli yhteensä 38,1 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2016 myöntää, rajataan kymmeneen miljoonaan euroon. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

Yhteensä 91 770 000 euron myöntäminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle käytettäväksi ei-liiketaloudelliseen toimintaan. (TEM neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti 0295 048 260)

Sivun alkuun