Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 14.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.9.2017 13.27
Tiedote 402/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.9.2017 seuraavia asioita:

Suomen maksamana yleistukena 6 000 000 euron myöntäminen YK:n tasa-arvojärjestölle (UN Women) vuoden 2017 sitomattomasta määrärahasta sekä vuoden 2017 valtuuksien kohdentaminen vuosille 2018-2019. Neljä miljoonaa euroa on sidottu aiemmin vuodelle 2017, joten Suomen tuki säilyy edellisvuoden tasolla ollen kymmenen miljoonaa euroa vuonna 2017. Lisäksi vuoden 2017 myöntö- ja sopimusvaltuuksista annetaan UN Womenille yleistukea vuosille 2018-2019 yhteensä 14,7 miljoonaa euroa. Tästä aiheutuisi menoja seuraavasti: vuonna 2018 10 000 000 euroa ja vuonna 2019 4 700 000 euroa. UN Women edistää sukupuolten välisen epätasa-arvon ja syrjinnän poistamista sekä naisten ja tyttöjen aseman, mahdollisuuksien ja oikeuksien vahvistamista maailmanlaajuisesti. (UM lähetystöneuvos Johanna Karanko 0295 350 712)

Sivun alkuun