Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 15.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.3.2018 13.22
Tiedote 129/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.3.2018 seuraavia asioita:

Rikosseuraamuslaitoksen oikeuttaminen vahvistamaan ehdollisesti allekirjoitettu vuokrasopimus Hämeenlinnan naisvankilan uudisrakennuksesta. Suljettu 100-paikkainen naisvankila rakennetaan Hämeenlinnan vankilan nykyiselle tontille vankisairaalan läheisyyteen. Toimitilat on tarkoitus ottaa Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön 10.10.2020. Toimitilamenovaikutus on Rikosseuraamuslaitokselle 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Uudisrakennuksesta aiheutuvat lisämenot katetaan Rikosseuraamuslaitoksen kehyspäätöksen mukaisilla toimintamenomäärärahoilla. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)
Tiedote

Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista ja siirtojen ehdoista. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirretään Rajavartiolaitoksen 7.12.2017 päätöksellään valtiovarainministeriön hallintaan siirtämät kiinteistövarallisuuserät, jotka sijaitsevat Espoon kaupungissa Soukanniemen rannalla sekä Ahvenanmaalla Enskärin merivartioaseman yhteydessä oleva puuton maa-alue, jolla ei ole rakennuksia. Siirto toteutetaan 1.4.2018 lukien. Senaatti-kiinteistöille siirrettävä omaisuuserä siirretään käypällä arvolla, joka on 1,2 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 530 028)

Sivun alkuun