Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 16.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.2.2017 13.12
Tiedote 74/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.2.2017 seuraavia asioita:

Valtioneuvoston yhteistä asiainhallintajärjestelmää (VAHVA) koskevan sopimuskokonaisuuden hyväksyminen. Asianhallintajärjestelmä korvaa vaiheittain ministeriöiden asianhallintajärjestelmät, EU-asioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmä EUTORIn ja valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksentekojärjestelmä PTJ:n. Sopimuskokonaisuus sisältää yleisellä tasolla asianhallintaratkaisun lisensseineen, asianhallintaratkaisun toimitus- ja käyttöönottoprojektit sekä ylläpito- ja tukipalvelut. Valtioneuvoston kanslia tekee valitun toimittajan kanssa hankinnasta pääsopimuksen, projektisopimuksen, sopimuksen jatkuvista palveluista sekä turvallisuussopimuksen. Sopimuskokonaisuuden kokonaiskustannukset tulevat nousemaan yli viiden miljoonan euron, jotka katetaan myönnetystä määrärahasta. (VNK neuvotteleva virkamies Anne Niemi 0295 160 891)
Tiedote 17.2.

Puolustusministeriön hankintapäätös. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)
Tiedote 17.2.

Vuoden 2016 talousarvion momentin 31.01.29 (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 17 000 000 eurolla. Momentin ylitys aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmasta Liikenneviraston väylänpidon ja korjausvelkaohjelman sekä väyläinvestointien menojen toteumasta. (LVM neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta 0295 342 607)

Vuoden 2016 talousarvion momentin 32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 2 300 000 eurolla. Arvonlisäveromenojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi. Momenttia käyttävät useat kirjanpitoyksiköt ja koko vuoden määrärahan käyttö pystytään toteamaan vasta jälkikäteen. Valtiokonttorilta ei ole saatu vielä lopullista momentin käyttöä. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Palaa sivun alkuun