Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 16.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.3.2017 13.14
Tiedote 114/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.3.2017 seuraavia asioita:

Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja tulostavoitteet vuodelle 2017 sekä tuloutustavoite vuoden 2017 tuloksesta. Vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi asetetaan 60 miljoonaa euroa, joka ei sisällä kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita. Tuloutustavoitteeksi vuoden 2017 tuloksen perusteella asetetaan 75 miljoonaa euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöille asetetaan viisi palvelutavoitetta. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Luonnonvarakeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa toimitiloja koskeva vuokrasopimus. Sopimus sisältää 4 589 m2:n suuruisen toimitilan Jokioisissa. Vuokra-aika alkaa 1.1.2018, sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokrasopimuksen vuosivuokra on 0,544 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvoteltujen sitoumusten arvo vuosille 2018-2027 on arvonlisäveroineen yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. (MMM tutkimusjohtaja Mikko Peltonen 0295 162 296)

Sivun alkuun