Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 16.6.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.6.2016 13.14
Tiedote 261/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.6.2016 seuraavia asioita:

Suomen Alankomaiden suurlähetystökiinteistön myynti Haagissa. Rakennuksen pinta-ala on 969 m2. Kiinteistössä toimi aiemmin myös Finpro, joka muutti kiinteistöstä vuoden 2014 kesällä. Kiinteistö ei vastaa nykyaikaisen suurlähetystön tilantavoitteita ja on henkilömäärän vähennyttyä liian suuri. Rakennuksen kuntoarvioiden todentama huono kunto edellyttäisi lähivuosina mittavan peruskorjauksen. Kilpailutetun kiinteistövälittäjän Frisia Makelaarsin kautta on saatu kaksi ostotarjousta, joista toinen vetäytyi kiinteistön kunnon takia. Toisen tarjouksen on tehnyt Angolan valtio. Mahdollisimman pian allekirjoitettava kauppasopimus on ehdollinen, koska Angola tarvitsee hyväksymisen kaupalle pääkaupungistaan. Angolalla on oikeus perua kauppa 1.8.2016 mennessä, mikäli kaupalle ei saada vahvistusta. Angolan tekemä tarjous on 1 750 000 euroa. Suurlähetystö muuttaa omistuskiinteistöstä vuokratiloihin. (UM ylitarkastaja Hanni Sippo 0295 350 759)

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite ajanjaksolle 15.4.-31.12.2016. Maa- ja metsätalousministeriö päättää Metsähallitusliikelaitoksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 63,7 miljoonan euron tulostavoitteesta. Loppuvuoden ja edellisten tilikausien voittovaroista on tarkoitus tulouttaa valtiolle 86 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesta voiton tuloutuksesta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 0295 162 190)

Työ- ja elinkeinoministeriö valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus vaikuttavuusinvestoinnilla toteutettavan maahanmuuttajien nopean työllistymisen kokeilun hankehallinnoinnista Epiqus Oy:n kanssa. Vaikuttavuusinvestoinnissa määriteltyä julkista palvelua rahoitetaan sijoituspääomalla, jolle julkinen sektori maksaa kokeilun johdosta kertyneestä julkisten varojen säästöstä tuottoa, mikäli hankkeessa saavutetaan tavoiteltu vaikuttavuus. Mikäli kokeilun voimassaoloaikana vuosina 2016-2019 kokeilun mukaisiin toimenpiteisiin osallistuneen maahanmuuttajaryhmän verokertymä ja maksetun työttömyysturvan määrä osoittaa valtiolle koituneen säästöä verrattuna satunnaisotannan kautta TE-toimiston normaaliin kotoutumisprosessiin ohjautuneisiin maahanmuuttajiin, valtio maksaa kertyneestä säästöstä tuottoa kokeilutoiminnan rahoittaneelle rahastolle. Mahdollinen tuotonmaksu rahastoon ajoittuu vuosiin 2020-2021 riippuen vuoden 2019 verotuksen, hankekokonaisuuden vaikuttavuuden arvioinnin ja valtiolle kertyneiden säästöjen laskelman valmistumisesta. Tarjoajan saama korvaus kilpailutuksen kohteena olevan palvelun tuottamisesta muodostuu prosenttiosuutena todennetusta vaikuttavuudesta (euroa). Rahastolle maksetaan 50 prosenttia todennetusta vaikuttavuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriön maksama kokonaissumma ei kuitenkaan voi ylittää 10 000 euroa/maahanmuuttaja. Arvioiden mukaan valtiolle kokeilun johdosta koostuva kokonaiskustannushyöty kotoutumiskoulutuksen ja työttömyysturvan vähentyneinä kustannuksia yhdistettynä nopeamman työllistymisen tuomaan verokertymään asettuu vaihteluvälille 17,25-42,25 miljoonaa euroa. Valtiolle aiheutuvat kustannukset muodostuvat rahastolle maksettavasta 50 prosentin osuudesta todennetusta vaikuttavuudesta eli arviolta 8,625-21,125 miljoonaa euroa. (TEM maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen 0295 047 112)

 
Sivun alkuun