Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 17.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.3.2016 13.12
Tiedote 114/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.3.2016 seuraavia asioita:

Pääomalainan myöntäminen Finnvera Oyj:lle Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomittamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Finnvera Oyj:lle vuoden 2016 talousarvion momentilla 32.20.87. Finnvera Oyj:lle osoitetun viiden miljoonan euron suuruisen pääomalainan. Pääomittamisen tarkoituksena on ehkäistä riskipääomasijoitusmarkkinoiden puutteita, jotka vaikeuttavat erityisesti nopeasti kasvavien, aloittavien ja laajenevien yritysten riskipääoman saamista. (TEM erityisasiantuntija Jyrki Orpana 0295 060 133)

Valtion asuntorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen. Ympäristöministeriö päättää valtion asuntorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja siitä, että rahaston alijäämä vuodelta 2015 katetaan omasta pääomasta. Asuntorahaston alijäämä on vuonna 2015 ollut 77,2 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 6 549,2 miljoonaa euroa. Asuntorahaston tilintarkastajat ovat puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0295 250 228)

Sivun alkuun