Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Raha-asiainvaliokunnan istunto 17.5.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.5.2018 13.21
Tiedote 256/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.5.2018 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien maaliikenne- ja aluspolttoaineiden hankintojen puitesopimus. Puolustusvoimat saa tehdä Polttonesteet 2017–2020 (2022) - Säiliötoimitukset -puitejärjestelyyn perustuvasti tilauksia maaliikenne- ja aluspolttoaineista Lämpöpuisto Oy:lle puitejärjestelyn voimassaoloaikana. Sopimuksen optio on voimassa vuoteen 2022 saakka. Hankinnan kohteena on polttonestesäiliöiden täyttö seuraavilla polttoaineilla: moottoripolttoöljy, kevyt polttoöljy, dieselöljy ja bensiini koko Suomen alueella. Puitesopimuksen arvioitu kokonaishinta on 64 000 000 euroa (0% alv), arvonlisävero (24 % alv) 15 360 000 euroa eli yhteensä 79 360 000 euroa. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2018. Asetuksessa säädetään yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritettavaksi lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvaukseksi sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutuskorvaukseksi 46 400 euroa. Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettavasta koulutuksesta suoritettavan kuukausikorvauksen suuruus on 850 euroa. Yliopistoille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta aiheutuvien kustannusten korvauksen suuruus on 5 300 euroa. Asetus tulee voimaan 1.6.2018. (STM hallitussihteeri Eila Mustonen 0295 163 460)

Poikkeusluvan myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä). Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on hakenut rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa Päijät-Hämeen keskussairaalan keskusleikkausyksikön, synnytysten, vastasyntyneiden ja naistentautien yksikön, operatiivisten vuodeosastojen sekä välinehuollon ja arkiston nykyisiä tiloja koskevaan uudisrakennushankkeeseen. Hanke toteutetaan kuntayhtymän omistukseen. Investointi on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. (STM erityisasiantuntija Kirsi Kaikko 0295 163 545)

 
Sivun alkuun