Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 17.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.9.2015 13.14
Tiedote 483/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi ympäristöministeriön päätöstä omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään OP-ryhmälle 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarvion mukaan takausvastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa asuntolainoissa ja ASP-lainoissa olla vuoden 2015 lopussa yhteensä 2 500 miljoonaa euroa.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.9.2015 seuraavia asioita:

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lahden palvelupisteen vuokrasopimusten solmiminen. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksia Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lahden palvelutoimiston toimitiloista. Senaatti-kiinteistöt edelleenvuokraa toimitilat oikeusministeriölle. Kiinteistön omistaja on Renor Oy. Sopimuksien tulevat voimaan 1.12.2016. Sopimukset ovat määräaikaisia ja vuokra-aika on 10 vuotta. Vuokrasopimuksien solmiminen johtuu siitä, että Lahden oikeustalo on peruskorjauksen tarpeessa ja peruskorjauksen jälkeen toimitilakustannukset nousisivat huomattavasti. Toimitilat suunnitellaan ja rakennetaan vastaamaan oikeushallinnon virastojen tämän päivän tilatarpeita, -tehokkuuksia ja toimitilaturvallisuutta. Uudet vuokrasopimukset ovat määrältään 1 041 563 euroa/vuosi. Nykyisten toimipaikkojen vuokrat ovat yhteensä 918 984 euroa/vuosi. Kokonaisuutena vuokrakustannukset nousevat noin 123 000 euroa/vuosi. Hankkeesta aiheutuu vuositasolla yhteensä noin 123 000 euron lisämeno osin vuodesta 2016 ja täysimääräisesti vuodesta 2017 lukien. (OM hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi 0295 150 232)

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään OP-ryhmälle 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarvion mukaan takausvastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa asuntolainoissa ja ASP-lainoissa olla vuoden 2015 lopussa yhteensä 2 500 miljoonaa euroa. Tämän päätöksen jälkeen takausvaltuutta on jaettu 2 477 miljoonaa euroa eli takausvaltuutta jäisi jakamatta 23 miljoonaa euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)

Sivun alkuun