Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 18.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.1.2018 13.21
Tiedote 20/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.1.2018 seuraavia asioita:

Vuoden 2017 talousarvion momentin 25.50.20 (Vaalimenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 600 000 eurolla. Momentille on myönnetty määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa 8 453 000 euroa. Tällä hetkellä vuoden 2017 menoja on kirjattu 7 910 000 euroa. Käytettävissä on siten 543 000 euroa. Vuoden 2018 presidentinvaalia varten arviomäärärahan tarpeeksi oli arvioitu 1 200 000 euroa kohdistuen vuoteen 2017 ja 23 810 000 euroa kohdistuen vuoteen 2018. (OM talousjohtaja Tapio Laamanen 0295 150 290)

Vuoden 2017 talousarviomomentilla 25.01.29 (Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) olevan 43 705 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 1 600 000 eurolla. Arvonlisäverojen kasvu edellisestä vuodesta johtuu vaalimenojen 25.50.20 ja oikeusrekisterikeskuksen toimintamenojen 25.01.05 kasvusta. Arvonlisäveromenojen tilinpäätösennusteen aiempaa luotettavuutta on heikentänyt marras- ja joulukuulle kirjattujen menojen merkittävä määrä. (OM talousjohtaja Tapio Laamanen 0295 150 290)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 25.01.20 (Erityismenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 400 000 eurolla. Merkittävät lisäystarpeet vuoteen 2016 nähden ovat ulosottolaitoksen poikkeavan suuruinen vahingonkorvaus 500 000 euroa, kansainvälisten asioiden kasvun myötä 450 000 eurolla tuomioistuimissa kasvaneet tulkkaus- ja käännösmenot sekä kuulutusmenojen kasvu 1 350 000 eurolla, joista merkittävä osa liittyy Sampo Oyj:n osakekirjojen kuolettamiseen. (OM talousjohtaja Tapio Laamanen 0295 150 290)

Sotilasilmailun, meripuolustuksen sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien sekä niitä tukevien järjestelmien elinkaaren tukipalveluiden hankinta. Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä Patria Aviation Oy:n kanssa erillisiä tilauksia vuoden 2018 aikana vuosien 2018-2021 toimituksiin tämän hankinnan kohteena olevista palveluista. Hankinnan kokonaisarvo Patria Aviation Oy:ltä 53 963 001,00 (alv 0 %) sekä arvonlisävero 12 951 120,34 euroa (24 %). (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)

Jakosuunnitelma hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta vuonna 2018. Avustuksina hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta valtion vuoden 2018 talousarvion momentilta 30.10.54 jaetaan 40,09 miljoonaa euroa. Toimintatukeen jaetaan 10,534 miljoonaa euroa ja palkintotukeen 19,597 miljoonaa euroa. Arpajaislain 17 c §:n mukaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetusta tuotosta osoitetaan vähintään 95 prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle (Suomen Hippos r.y.) sekä tämän jäsenyhteisöille. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2018 myönnettävästä avustuksesta. Asetuksella säädetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin myönnettävän avustuksen suuruudesta erikoislääkärikoulutusta kohden sekä avustuksen kohdentamisesta yliopistoille, Työterveyslaitokselle, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta, koulutuspaikkasopimusten sisällöstä ja avustuksen käytöstä tehtävistä selvityksistä. Asetus tulee voimaan 1.2.2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. Asetusta sovelletaan vuodelta 2018 maksettaviin korvauksiin. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)

Sivun alkuun