Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 19.1.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.1.2017 13.17
Tiedote 22/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.1.2017 seuraavia asioita:

Työterveyslaitoksen vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 29 027 500 euroa. Valtionapu on 23 222 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveyshuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. (STM lääkintöneuvos Kristiina Mukala 0295 163 325)

Palaa sivun alkuun