Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 19.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.10.2017 13.22
Tiedote 474/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.10.2017 seuraavia asioita:

Rikosseuraamuslaitoksen valtuuttaminen vahvistamaan ehdollisesti allekirjoitettu vuokrasopimus Keravan avovankilasta. Uudisrakennus (90 vankipaikkaa) ja toimintatilat valmistuvat Keravan vankilan alueelle vuoden 2020 alussa. Samassa yhteydessä merkittävästä osasta Keravan vankilan nykyisiä alueita ja rakennuksia luovutaan. Rikosseuraamuslaitos tekisi Keravan avovankilasta toistaiseksi voimassa olevan kokonaisvuokrasopimuksen 1.1.2020 lukien Senaatti kiinteistöjen kanssa. Vuokrattavat tilat maa-alueineen sijaitsevat osoitteessa Lahdentie 711, 04200 Kerava. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 16,6 miljoonaa euroa (ilman alv.) toukokuun 2017 hintatasossa. Rikosseuraamuslaitokselle aiheutuvat vuosittaiset toimitilakulut ovat 1,77 miljoonaa euroa ja säästö toimitilakuluissa noin 132 000 euroa verrattuna aikaisempaan. (OM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 150 238)

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärien vahvistaminen vuodelle 2018 maatalousyrittäjien lomituspalvelujen osalta 13 245 000 euroksi ja turkistuottajien lomituspalvelujen osalta 182 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Niina Kiviaho 0295 163 459)

Sivun alkuun