Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Raha-asiainvaliokunnan istunto 19.5.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.5.2016 13.32
Tiedote 213/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.5.2016 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusvarojen osoittaminen maatalouden rakennetukien sekä nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen toimeenpanoa varten vuonna 2016. Vuoden 2016 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on osoitettavissa olevaa määrärahaa ja myöntämisvaltuutta yhteensä 88 000 000 euroa. Aiemmin vuonna 2016 on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten osoitettu 41 173 280,03 euroa ja nyt osoitetaan 46 826 719,97 euroa. Määrärahan ja myöntämisvaltuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)
Tiedote

Palaa sivun alkuun