Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 2.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.11.2017 13.12
Tiedote 498/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.11.2017 seuraavia asioita:

Vuoden 2017 talousarvion momentin 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) määrärahan ylittäminen 26 560 000 eurolla, josta on 12 054 000 euroa EU:n rahoitusosuutta ja 14 506 000 euroa valtion rahoitusosuutta. Momentin menokertymä on kasvanut vuoden 2017 aikana edellisen ohjelmakauden vastaavassa ajankohdassa maksettuja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vastaavanlaisia yritys- ja hanketukia ripeämmin. Lisäyksellä varaudutaan viimeisten menoennusteiden mukaisesti riittävään määrärahaan sidotusta valtuudesta aiheutuneiden menojen korvaamiseksi tuensaajille sekä muiden momentille kuuluvien menojen maksamiseen vuoden 2017 aikana. (MMM maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295 162 272)

Sivun alkuun