Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 2.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.3.2017 13.15
Tiedote 93/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.3.2017 seuraavia asioita:

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tulouttaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Varautumisrahaston tilikauden voitto 17 884 124,06 euroa siirretään ydinenergialain mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden kulujäämä 253 108,31 euroa ja Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden kulujäämä 82 787,59 euroa vähennetään rahastojen pääomista. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 2,5 miljardia euroa. (TEM erityisasiantuntija Linda Kumpula 0295 060 125)
Tiedote

Sivun alkuun