Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 2.9.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.9.2015 12.18
Tiedote 448/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi vuoden 2015 talousarvion momentin 32.40.95 (Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset) arviomäärärahan ylittämistä 5 000 eurolla. Momentille on osoitettu määrärahaa 20 000 euroa, joka on käytetty kokonaan. Markkinaoikeuden tekemän päätöksen mukaan Energiavirasto on määrätty maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja yhteensä 5 000 euroa viivästyskorkoineen.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.9.2015 seuraavia asioita:

Vuoden 2015 talousarvion momentin 32.40.95 (Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 5 000 eurolla. Momentille on osoitettu määrärahaa 20 000 euroa, joka on käytetty kokonaan. Markkinaoikeuden tekemän päätöksen mukaan Energiavirasto on määrätty maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja yhteensä 5 000 euroa viivästyskorkoineen, mistä syystä arviomääräraha ylittyy. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

 
Sivun alkuun