Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 20.6.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.6.2018 13.20
Tiedote 321/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.6.2018 seuraavia asioita:

Poikkeusluvan myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hakenut rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskuksen rakentamista varten Oulun kaupungin Peltolan alueelle. Päätöksellä myönnetään poikkeuslupa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankkeelle. Hanke toteutetaan kuntayhtymän omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2018-2019. Hanke on vaativalle kehitysvammahuollolle välttämätön ja kiireellinen, eikä tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuta jatkossa tilannetta. Korvaavia tiloja ei ole alueella tälle toiminnalle. (STM erityisasiantuntija Anne Arvonen 0295 163 285)

Sivun alkuun