Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 21.1.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.1.2016 13.13
Tiedote 18/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.1.2016 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Kankaanpäässä ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on vuokralaisena allekirjoittanut 22.1.2015 Senaatti - kiinteistöjen kanssa Kankaanpäässä sijaitsevan kranaatinheittimien järjestelmähallin laajennus- ja uudisrakennushanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 10.12.2014. Hankkeen on arvioitu valmistuvan 31.12.2016. Vuokra-aika alkaa 1.1.2017, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Hankkeessa rakennetaan Porin Prikaatin vastuulla olevalla Niinisalon varastoalueella nykyisen järjestelmähallin laajennus sekä tähän liittyvä uudisrakennus. Järjestelmähallin laajennukseen tehdään lämmintä varasto- ja koulutustilaa sekä työ- ja opetustiloja. Uudisrakennukseen rakennetaan kylmä/kuivaa varastotilaa sekä maastouttamisjärjestelmien kuivaustilaa. Hankkeessa rakennetaan Porin Prikaatin vastuulla olevalla Säkylän-Niinisalon varastoalueella nykyisen järjestelmähallin laajennus sekä tähän liittyvä uudisrakennus. Järjestelmähallin laajennukseen tehdään lämmintä varasto- ja koulutustilaa sekä työ- ja opetustiloja. Hankkeen tavoitehinta on 6 625 300 euroa (sis. alv:n osuuden 1 282 300 euroa, hintataso 9/2014). Hankkeen valmistuttua tilojen pääomavuokrakustannukset ovat 655 110 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 92 000 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset ovat 191 820 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 21 785 euroa/vuosi) ja kiinteistövero on 12 570 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 2 430 euroa/vuosi). Tulevat toimitilakustannukset ovat yhteensä noin 859 500 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 178 400 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Kouvolassa ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitos vuokralaisena allekirjoitti 27.2.2015 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Valkealan Vekaranjärvellä sijaitsevan Karjalan Prikaatin varuskuntaravintola Linnan peruskorjausta koskevan ehdollisen esivuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 25.1.2015. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.12.2016. Vuokra-aika alkaa 1.1.2017, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Varuskuntaravintola Linna peruskorjataan sekä ruokasalia laajennetaan. Rakennus on valmistunut 1968 ja rakennus on pääosin alkuperäisessä kunnossa. Keittiötiloja, teknisiä järjestelmiä ja varastotiloja on peruskorjattu vuosina 1994-1995. Peruskorjauksessa tekniset järjestelmät korjataan tai uusitaan, salitoimintojen mitoitus ja logistiikka saatetaan toimivalle, varuskunnan kasvaneen ruokailijamäärän mitoittamalle tasolle. Tuotannon osalta tuotantoprosessit ja tilojen keskinäiset pinta-alasuhteet sekä logistiikka mitoitetaan ja tasapainotetaan toiminnan edellyttämällä tavalla ja vastaamaan nykyisen toiminnan vaatimia tila- ja turvallisuustarpeita. Hankkeen tavoitehinta on 11 656 000 euroa (sis. alv:n osuuden 2 256 000 euroa, hintataso 11/2014). Hankkeen valmistuttua varuskuntaravintola Linnan pääomavuokra on 781 163 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 151 193 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset 390 005 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 75 485 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 20 088 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 3 888 euroa/vuosi). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä 1 191 256 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 230 566 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Pirkkalassa ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitos vuokralaisena allekirjoitti 16.2.2015 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pirkkalan maapeitteisen varastosuojan uudisrakennus- ja huoltorakennuksen laajennushankkeen sekä näihin liittyvien aluerakenteiden rakentamisen ehdollisen esivuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 25.2.2015. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.11.2016. Vuokra-aika alkaa 1.12.2016, jatkuu määräaikaisena 40 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Hankkeen tavoitehinta-arvio on yhteensä 3 808 040 euroa (sis. alv:n osuuden 737 040 euroa, hintataso 10/2014). Hankkeen tulevat alue- ja tilakustannukset ovat yhteensä 460 975 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 89 221 euroa/vuosi. (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Työterveyslaitoksen vuoden 2016 talousarvion hyväksyminen. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 31 600 000 euroa. Valtionapu on 25 280 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveyshuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. (STM lääkintöneuvos Kristiina Mukala 0295 163 325)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2016. Asetuksella säädetään poronhoitajien sijaisavun enimmäismääräksi 170 tuntia poronhoitajaa kohden vuonna 2016. Enimmäismäärä nousee 20 tuntia vuoden 2015 tasosta. Asetus tulee voimaan 21.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)

Sivun alkuun