Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 21.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.9.2017 13.15
Tiedote 414/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.9.2017 seuraavia asioita:

Suomen pysyvän edustuston EU:ssa suurlähettilään käytössä olevan virka-asuntokiinteistön myyminen Brysselissä. Kilpailutetun kiinteistövälittäjän kautta löydetty ostaja tarjoaa kiinteistöstä 3 300 000 euroa, joka on hyväksyttävissä. Kaupan ehtona on, että kiinteistön luovuttamiseen ostajalle sovitaan riittävä aika. (UM ylitarkastaja Hanni Sippo 0295 350 759)

Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Vapaaehtoisen paluun avustuksia osin korotetaan vapaaehtoiseen paluuseen kannustamiseksi ja palaavien uudelleenkotoutumisen edistämiseksi. Avustettu vapaaehtoinen paluu on kokonaiskustannuksiltaan poliisin saattamana toimeenpantavaa palautusta edullisempi vaihtoehto, joten säästöä syntyy erityisesti poliisin työmäärän ja saattokustannusten vähenemisen kautta. Asetus tulee voimaan 25.9.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 0295 488 603)
Tiedote

Vuoden 2017 talousarvion momentin 26.01.29 (Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 60 000 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu suurimmaksi osaksi vastaanottopalveluihin varattujen määrärahojen tason kasvamisesta sekä verottajan loppuvuonna 2016 laajentuneesta tulkinnasta vastaanottotoiminnan arvonlisäveroihin liittyen. (SM talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi 0295 488 513)

Valtion vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille 30.20.61 (Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitetun 3 000 000 euron määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera). Määrärahaa saa käyttää maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin, joilla voidaan edistää maataloustuotteiden kilpailukykyä niin Suomessa kuin vientimarkkinoilla. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Sivun alkuun