Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 22.2.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.2.2018 13.18
Tiedote 84/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.2.2018 seuraavia asioita:

Kunnille vuoden 2018 presidentinvaalista aiheutuneista vaalimenoista suoritettava kertakorvaus. Vaalilain mukaan oikeusministeriön tulee suorittaa kunnille presidentinvaalista aiheutuneista menoista korvausta. Kunnille maksettava kertakorvaus on 2,2 euroa jokaiselta äänioikeutetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2 400 euroa. Kokonaismeno on 9 364 882,60 euroa, mihin on varauduttu vuoden 2018 talousarviossa. (OM neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen 0295 150 127)

Sivun alkuun