Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 22.6.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.6.2016 12.53
Tiedote 279/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.6.2016 seuraavia asioita:

Verohallinnon Kouvolan toimintojen keskittäminen ja vuokrasopimuksen solmiminen. Verohallinto oikeutetaan tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa Verohallinnon Kouvolan toimitiloja koskeva vuokrasopimus. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus sisältää 2 719 m2 toimitilan vuokraamisen Kouvolasta Valimotie 5:stä. Verohallinto voisi kuitenkin luopua tiloista 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattamalla sekä maksamalla laskennallisen investoinnin jäännösarvon. Uudet tilat otetaan käyttöön 1.3.2018. Vuokrasopimuksen vuosivuokra on yhteensä 578 556 euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvoteltujen sitoumusten arvo kymmenelle vuodelle laskettuna on arvonlisäveroineen yhteensä 7 174 094 euroa. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2016 käyttösuunnitelman muutoksen vahvistaminen. Päätöksellä muutetaan Makeran vuoden 2016 käyttösuunnitelmasta ja takausluottojen rajoittamisesta tehtyä päätöstä tulojen sekä kulutusmenojen osalta. Makeran vuodelta 2015 siirtyvien sitomattomien varojen määräksi arvioitiin 47,90 miljoonaa euroa, kun lopullinen toteuma oli 12,86 miljoonaa euroa arvioitua suurempi, joten vuonna 2016 arvioidaan varoja olevan käytettävissä 123,26 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoihin on osoitettu käytettäväksi 4,0 miljoonaa euroa ja kulutusmenoihin 34,10 miljoonaa euroa, yhteensä menoihin on osoitettu käytettäväksi 38,10 miljoonaa euroa. Makeran vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa muutetaan niin, kulutusmenojen kohtaan 6. Rahoitustukien tietojärjestelmien (Rahtu, Hyrrä) kehitys ja ylläpito lisätään 0,10 miljoonaa euroa ja Kulutusmenojen kohtaan 9. Muut menot tehdään vastaava 0,10 miljoonan euron vähennys. Muutoksilla ei ole vaikutusta käyttösuunnitelman menojen yhteismäärään, muutoksen jälkeen kulutusmenot ovat yhteensä 34,10 miljoonaa euroa ja kokonaismenot yhteensä 38,10 miljoonaa euroa. Lainamäärään, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2016 myöntää, ei tehdä muutoksia. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

 
Sivun alkuun