Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 22.9.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.9.2016 13.21
Tiedote 392/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.9.2016 seuraavia asioita:

Vuoden 2016 talousarvion momentin 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) määrärahan ylittäminen 110 000 000 eurolla. Momentille myönnetystä määrärahasta on käytetty elokuun lopussa 89 prosenttia ja jäljellä on noin 44 000 000 euroa. Arvio koko vuoden määrärahatarpeesta on 530 800 000 euroa. Ylitys katetaan vuoden 2016 III lisätalousarvion määrärahalla. (SM talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi 0295 488 513)

Vuoden 2016 talousarvion momentin 26.01.29 (Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 40 000 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu suurimmaksi osaksi vastaanottopalveluihin varattujen määrärahojen tason kasvamisesta. Lisäksi arvonlisäveromomentin käyttöä lisää heinäkuulle kirjatut Rajavartiolaitoksen Super Puma -helikoptereiden käyttöönoton hetkellä kirjatut yhteisöarvonlisäverot. Määrärahan tarvetta kasvattavat myös suuret tietojärjestelmähankkeet, passien painatuspalvelujen volyymin kasvaminen sekä poliisin operatiiviseen toimintaan saama lisärahoitus. Arvio koko vuoden määrärahatarpeesta on 115 000 000 euroa. Ylitys katetaan vuoden 2016 III lisätalousarvion määrärahalla. (SM talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi 0295 488 513)

Valtiontakuun myöntäminen Kansallisgallerialle Ateneumin taidemuseossa 28.10.2016-5.2.2017 järjestettävälle "Modigliani, a retrospective" -taidenäyttelylle. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. Kaikkien valtiontakuiden voimassa ollessa valtuutta olisi käytössä 735,2 miljoonaa euroa. Valtiontakuu on voimassa 3.10.2016-3.3.2017. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Kainuun TE-toimiston ja Kainuun ELY-keskuksen puolesta Kalliokatu 4:n toimitiloista Kajaanissa. Toimitilojen kokonaispinta-ala on 2 288 m² ja vuosivuokra 553 000 euroa. Vuokrasopimuksen tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitilat otetaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston käyttöön 1.7.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)

 
Sivun alkuun