Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 23.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.11.2017 13.16
Tiedote 539/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.11.2017 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen eteläisen ja Itä-Afrikan alueelliselle energia- ja ympäristökumppanuusrahasto EEP:lle vuosille 2018-2022. EEP:lle myönnetään yhteensä 15 miljoonaa euroa seuraavasti: 2018 2 000 000 euroa, 2019 3 000 000 euroa, 2020 3 400 000 euroa, 2021 3 000 000 ja 2022 3 600 000 euroa. EEP-rahaston tarkoituksena on myöntää aikaisen vaiheen rahoitusta uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeille, täten alentaen muiden (jatko-) rahoittajien kynnystä ja riskiä ja vahvistaen projektien jatkorahoitusedellytyksiä. Lisäksi rahasto tulee antamaan rahoituspäätöksen saaville projekteille liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää räätälöityä tukea. (UM lähetystöneuvos Jouko Leinonen 0295 351 344)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Mosambikin opetussektorin sektoriohjelman jatkorahoitukselle vuosille 2018-2019. Jatkorahoitukselle myönnetään yhteensä 17 miljoonaa euroa, 2018 kahdeksan miljoonaa euroa ja 2019 yhdeksän miljoonaa euroa. Tuki Mosambikin opetussektorille on Suomen kehityspolitiikan kahden painopistealueen mukaista (I Naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema ovat vahvistuneet; II Yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky ovat vahvistuneet). YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista Suomi tukee ko. rahoituksella erityisesti neljättä tavoitetta taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus ja elinikäiset oppimismahdollisuudet. Lisäksi Suomen tuella edistetään kestävän kehityksen viidettä tavoitetta saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä kymmenettä tavoitetta vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. (UM lähetystöneuvos Jouko Leinonen 0295 351 344)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 33.10.54 (Asumistuki) määrärahan ylittäminen 10 000 000 eurolla. Lisämäärärahan tarve aiheutuu opiskelijoiden oletettua korkeammasta asumistuesta. Määrärahan tarve vuodelle 2017 on yhteensä 1 266 400 000 euroa. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

Sivun alkuun