Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 23.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.3.2017 13.09
Tiedote 124/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.3.2017 seuraavia asioita:

Valtion eläkerahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan valtion eläkerahaston sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotulos toiminnan kulujen jälkeen oli 568,4 miljoonaa euroa (605,5 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja taseen loppusumma 15 miljardia euroa (14,7 miljardia euroa vuonna 2015). Taseessa sijoitukset on arvostettu hankintahintaan. Rahaston sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin oli 1 189,5 miljoonaa euroa (853 miljoonaa euroa vuonna 2015). Rahaston sijoitusten suhteellinen tuotto oli 6,7 prosenttia (4,9 prosenttia vuonna 2015). (VM finanssineuvos Markku Puumalainen 0295 530 206)

Sivun alkuun