Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 23.8.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.8.2018 13.22
Tiedote 376/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.8.2018 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimeenpanoa varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksille jaetaan 3 318 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi vuonna 2018 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta 2 393 000 euroa on alueelliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten ja 925 000 euroa on Leader-ryhmien paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 42 prosenttia julkisesta rahoituksesta, joka sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta (pääosin kuntien rahoitusta). (MMM maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295 162 272)

Sivun alkuun