Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 24.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.9.2015 13.19
Tiedote 502/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi vuoden 2015 talousarvion momentin 33.20.51 (Valtion osuus peruspäivärahasta) 220 000 000 euron määrärahan ylittämistä 14 065 000 eurolla, jolloin momentin määrärahan tarve on 234 065 000 euroa. Kansaneläkelaitokselta saadun selvityksen mukaan työttömyys on lisääntynyt ennakoitua enemmän ja myönnetty arviomääräraha ei riitä.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.9.2015 seuraavia asioita:

Yhteensä 18 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Mosambikin opetussektorin sektoriohjelman jatkorahoitukselle vuosille 2016-2017. Tuki opetussektorille on Suomen ihmisoikeusperustaisen kehityspoliittisen ohjelman mukaista. Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, joista tällä rahoituksella tuetaan erityisesti tavoitetta numero kaksi; peruskoulutuksen ulottamista kaikille, korostaen lasten perusoikeuksien toteutumista. Opetussektori määriteltiin lokakuussa 2012 käydyissä yhteistyöneuvotteluissa Suomen ja Mosambikin kahdenvälisen kehitysyhteistyön yhdeksi kolmesta sektorista. Suomen rahoitus Mosambikin opetussektorille kanavoidaan sektorin yhteisrahasto FASEn kautta. (UM lähetystöneuvos Jouko Leinonen 0295 351 344)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset) 45 020 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 23 100 000 eurolla. Kuluvan vuoden menojen kasvuun on vaikuttanut erityisesti turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen. Turvapaikanhakijoista yli puolet on hakenut julkista oikeusapua turvapaikka-asiaansa. (OM talousjohtaja Tapio Laamanen 0295 150 290)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 33.20.51 (Valtion osuus peruspäivärahasta) 220 000 000 euron määrärahan ylittäminen 14 065 000 eurolla, jolloin momentin määrärahan tarve on 234 065 000 euroa. Kansaneläkelaitokselta saadun selvityksen mukaan työttömyys on lisääntynyt ennakoitua enemmän ja myönnetty arviomääräraha ei riitä. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

Sivun alkuun