Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 25.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.2.2016 13.13
Tiedote 74/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.2.2016 seuraavia asioita:

Vuoden 2015 talousarvion momentin 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 3 000 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu virastojen ja laitosten ennakoitua suuremmista arvonlisäveromenoista. (OKM talouspäällikkö Tiina Heikkinen 0295 330 103)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 3 500 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu pääosin momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) menoihin liittyvien arvonlisäveromenojen kasvusta. Momentin arvonlisäveromenojen lisäys johtuu muutoksesta, jonka mukaisesti kilpailutilanteessa toimivia julkisia koulutusorganisaatioita kohdellaan arvonlisäverovelvollisina. (TEM budjettineuvos Eero Murto 0295 063 647)

Sivun alkuun