Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 25.6.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.6.2015 13.15
Tiedote 340/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi sisäministeriön asetusta vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetuksella pannaan täytäntöön 1.7.2015 voimaan tuleva kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muutokset, jotka koskevat avustuksia vapaaehtoisessa paluussa.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.6.2015 seuraavia asioita:

Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetuksella pannaan täytäntöön 1.7.2015 voimaan tuleva kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muutokset, jotka koskevat avustuksia vapaaehtoisessa paluussa. Määrärahan käyttö 300-400 palaajalle on arviolta noin 180 000-240 000 euroa vuodessa. Kohtuullisiksi kokonaismatkakustannuksiksi arvioidaan olevan 300-400 palaajalle noin 144 000-192 000 euroa vuodessa. Matkakustannusten rahoitus arvioidaan erikseen talousarviovalmistelussa. Asetus tulee voimaan 6.7.2015. (SM erityisasiantuntija Elina Immonen 0295 488 593)

Sivun alkuun