Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 25.8.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.8.2016 12.07
Tiedote 338/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.8.2016 seuraavia asioita:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksessa oleva helikopterin korvausperuste muutetaan koskemaan yksityisten helikopterien sijasta kaikkia helikoptereita. Lisäksi yksi- ja kaksimoottoristen helikopterien erillisistä korvaustaksoista luovutaan. Kaikkia helikoptereita koskeva uusi taksa on 1 262 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 315,50 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 224)
Tiedote

 
Sivun alkuun