Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 27.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.4.2017 13.17
Tiedote 189/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.4.2017 seuraavia asioita:

Vuoden 2017 talousarvion momentin 28.80.31 (Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle) arviomäärärahan ylittäminen yhdeksällä miljoonalla eurolla. Vuoden 2017 talousarviossa momentille myönnettiin 15 miljoonan euron määräraha. Tasavallan presidentti on 21.4.2017 vahvistanut verohyvityksen 23 945 287 euroksi, joten arviomääräraha on ylitettävä. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Sivun alkuun