Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 28.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.3.2018 13.22
Tiedote 157/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.3.2018 seuraavia asioita:

Yhteensä 21,018 miljoonan euron CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta. Tukea haetaan HaminaKotkan sataman yhteyksien parantamiseen, Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen sujuvuuden kehittämiseen, vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin kehittämiseen sekä ilmailualan toimijoiden tietoverkkojen turvallisuuden kehittämiseksi. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 0295 342 497)
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Nykyiseen asetukseen tehdään joitakin täsmennyksiä sekä muutoksia eräiden tarkastus- ja hakemusmaksujen hintoihin, jotta ne vastaavat paremmin suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Asetus tulee voimaan 1.4.2018 ja on voimassa 30.4.2019 saakka. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Valtion asuntorahaston vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen. Ympäristöministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Rahaston alijäämä vuodelta 2017 katetaan omasta pääomasta. Asuntorahaston alijäämä on vuonna 2017 ollut 26,6 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 6 338,8 miljoonaa euroa. Korkotukea rahaston varoista maksettiin yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Suurimmassa osassa lainoja on omavastuukorko ja niille ei makseta nykyisellä korkotasolla lainkaan korkotukea. Avustuksia maksettiin yhteensä 111,0 miljoonaa euroa. Suurin osa avustuksista oli erityisryhmien investointiavustuksia. Uusia pitkän korkotuen korkotukilainoja hyväksyttiin yhteensä 1 162 miljoonaa euroa. Korkotukilainan hyväksymispäätöksiä tehtiin 7 288 asunnolle uustuotannossa ja 2 840 asunnolle peruskorjauskohteissa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0295 250 228)

Sivun alkuun