Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 28.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.4.2016 13.32
Tiedote 177/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.4.2016 seuraavia asioita:

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ää muutetaan siten, että kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten oleskelulupahakemukset ovat maksullisia. Asetus tulee voimaan 16.5.2016. (SM ylitarkastaja Tuuli Tuunanen 0295 488 658)
Tiedote

Yhteensä 40 800 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Suomen metsäkeskukselle. Määrärahaa saa käyttää metsäkeskuslain perusteella aiheutuviin menoihin, yksityismetsätalouden lisäeläkejärjestelmästä aiheutuviin valtionaputoimintaan kohdistettaviin kustannuksiin sekä muuna julkisena rahoitusosuutena valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa. Lisäksi vuoden 2016 valtion-avustuksesta tulee käyttää vähintään 1 000 000 euroa yksityismetsissä tapahtuvan luonnonhoidon ja metsien monimuotoisuuden yleiseen edistämiseen. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 0295 162 238)

 
Sivun alkuun