Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 28.5.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.5.2015 13.08
Tiedote 275/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi ympäristöministeriön päätöstä omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään Aktia Säästöpankille 20 miljoonaa euroa, Nordea Pankille 44 miljoonaa euroa, OP-ryhmälle 20 miljoonaa euroa, Hypoteekkiyhdistykselle 10 miljoonaa euroa, säästöpankeille 23 miljoonaa euroa ja S-Pankille 10 miljoonaa euroa.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.5.2015 seuraavia asioita:

Sopimusten tekeminen Helsingin vankilan pohjoisen ja läntisen selliosaston peruskorjattavien tilojen vuokraamisesta. Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa vuosina 2015-2017 Helsingin vankilan pohjoisen ja läntisen selliosaston. Selliosastojen korjauksella viedään loppuun jo noin 15 vuotta sitten aloitettu Helsingin vankilan peruskorjaus. Oikeusministeriö oikeuttaa Rikosseuraamuslaitoksen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa uudet sisällöltään ja kustannusvaikutuksiltaan tarkistetut vuokrasopimukset Helsingin vankilan peruskorjaushankkeen valmistuttua. Hankkeen kustannusarvio on 19,56 miljoonaa euroa, josta pohjoisen selliosaston osuus on 9,33 miljoonaa euroa ja läntisen selliosaston osuus 10,24 miljoonaa euroa. Omistajalähtöinen osuus kustannuksista on 3,42 miljoonaa euroa (17 %). Hankkeen lisävuokravaikutus on pääomavuokraa, joka on Rikosseuraamuslaitokselle 1,16 miljoonaa euroa vuodessa. Vuokra-aika alkaa peruskorjauksen valmistumisesta ja sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. (OM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 150 238)
Tiedote

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään Aktia Säästöpankille 20 miljoonaa euroa, Nordea Pankille 44 miljoonaa euroa, OP-ryhmälle 20 miljoonaa euroa, Hypoteekkiyhdistykselle 10 miljoonaa euroa, säästöpankeille 23 miljoonaa euroa ja S-Pankille 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarvion mukaan takausvastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa asuntolainoissa ja ASP-lainoissa olla vuoden 2015 lopussa yhteensä 2 500 miljoonaa euroa. Tämän päätöksen jälkeen takausvaltuutta on jaettu 2 427 miljoonaa euroa eli takausvaltuutta jää vielä jakamatta 73 miljoonaa euroa. (YM hallitussihteeri Juha Post 0295 250 258)

 
Sivun alkuun