Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Raha-asiainvaliokunnan istunto 29.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.10.2015 13.18
Tiedote 573/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.10.2015 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Länsi-Suomi) vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on vuokralaisena allekirjoittanut 25.9.2015 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Länsi-Suomessa sijaitsevaa varastorakennusta koskevan ehdollisen edelleenvuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt kohdetta koskevan ehdollisen Senaatti-kiinteistöjen sisään tehdyn vuokrausesityksen 16.9.2015. Vuokra-aika alkaa 1.1.2016 ja jatkuu määräaikaisena 10 vuotta, jonka jälkeen on mahdollista käyttää sopimukseen sisältyvä 5 vuoden jatkovuokrausoptio entisin ehdoin. Sopimus jatkuu 15 vuoden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana 12 kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Puolustusvoimien kehittämisohjelmien materiaali- ja kalustohankinnat edellyttävät tulevina vuosina laajuudeltaan ja olosuhteiltaan vastaavanlaisen toimitilaresurssin hankintaa, koska nykyiset puolustusvoimien käytössä olevat varastotilat eivät kaikilta osin täytä uuden, entisestään teknistyvän, materiaalin varastointivaatimuksia. Vuokraamalla kohde Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa olosuhteiltaan materiaalin ja kaluston varastointivaatimukset täyttävät varastotilat tarkoituksenmukaista ja toimintaa palvelevaa materiaalin sekä kaluston varastointia varten. Varastotilan pääomavuokra on 1 319 640 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 255 410 euroa/vuosi). Ylläpitokustannukset ovat 395 230 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 76 500 euroa/vuosi). Kiinteistövero sisältyy pääomavuokraan. Hankkeen kaikki toimitilakustannukset ovat 1 714 870 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 331 910 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

E-kirje eduskunnalle komission esityksestä Euroopan unionin 8. lisätalousarvioksi. Komissio antoi 19.10.2015 varainhoitovuotta 2015 koskevan lisätalousarvioesityksen koskien EU:n tuloihin liittyviä lähinnä teknisiä muutoksia. Komission esitys sisältää sekalaisten tulojen määrää ja tulleja koskevien tulojen tarkistuksen. Lisäksi esitys sisältää jäsenmaiden vuosia 1995-2014 koskevat omien varojen arvonlisävero- ja bruttokansantulopohjia koskevat tarkistukset ja näihin tarkistuksiin liittyvät korjaukset jäsenmaiden maksuissa. (VM budjettineuvos Panu Kukkonen 0295 530 134)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2016 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2016. Palkkakertoimen pisteluku on 1,373 ja työeläkeindeksin pisteluku 2519. Palkkakerroin merkitsee hieman yli 0,7 prosentin nousua vuoteen 2015 verrattuna. Työeläkeindeksin pisteluku vuodelle 2016 on sama kuin pisteluku vuonna 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan ennen 1.11. seuraavaksi kalenterivuodeksi TyEL:n 96 §:n mukainen palkkakerroin ja 98 §:n mukainen työeläkeindeksi. Niitä määrättäessä otetaan huomioon yleisessä palkka- ja hintatasossa tapahtuneet muutokset. Ennen niiden määräämistä palkkatason muutoksesta on vähennettävä määrä, joka vastaa työntekijän työeläkevakuutusmaksun muutosta edeltävän kalenterivuoden alussa. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)
Tiedote

Palaa sivun alkuun