Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 29.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.12.2016 13.31
Tiedote 576/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.12.2016 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Säkylä) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on vuokralaisena allekirjoittanut 7.10.2016 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Säkylän kasarmin 2 peruskorjaus ja -parannus sekä uudisrakennushanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 27.10.2016. Hankkeen on arvioitu valmistuvan 1.7.2018. Sopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa 1.7.2017. Sopimus on voimassa toistaiseksi ehdollisena siten, että puolustusvoimat on velvollinen maksamaan omistajalle jäännösvuokran luopumishetken jäännösarvon, mikäli kasarmista ja piharakennuksesta luovutaan ennen 1.7.2037. Hanke käsittää Porin prikaatiin Säkylän - Niinisalon varuskunnan alueelle Säkylään peruskorjattavaksi kasarmin 2 ja rakennettavaksi piharakennuksen uudisrakennuksena. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 13 553 200 euroa (sis. alv:n osuuden 2 623 200 euroa, hintataso 6 / 2016). Hankkeen vuokravaikutteiset kustannukset ovat 5 963 408 euroa (44 %, sis. alv:n osuuden 1 154 208 euroa) ja ei-vuokravaikutteiset kustannukset ovat 7 589 792 euroa (56 % sis. alv:n osuuden 1 468 992 euroa). Kohteen tulevat toimitilakustannukset ovat yhteensä 1 507 448 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 293 352 euroa). (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295 140 450)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta. Koska vientiluottojen ja korontasauksen suomalaista intressiä koskevat säännökset otetaan valtioneuvoston asetukseen, kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun asetuksen suomalaista intressiä koskeva 2 §:n säännös tarpeettomina. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituspäätös Team Finland -kasvuohjelmiin Finpro Oy:lle. Päätöksellä myönnetään Finpro Oy:lle valtion erityisavustusta vuosille 2017-2018 yhteensä 12,5 miljoonaa euroa käytettäväksi Team Finland -kasvuohjelmiin. Finpro Oy:lle myönnetään rahoitusta käytettäväksi Team Finland -kasvuohjelmiin suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistämiseen sekä Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja investointien edistämiseen. (TEM neuvotteleva virkamies Natalia Härkin 0295 049 016)

FinnHEMS Oy:lle yhteensä 28 923 897 euron yleisavustuksen myöntäminen käytettäväksi lääkärihelikopteritoimintaan. Avustusta saa käyttää 1.1.2017-31.12.2017 lääkärihelikopteritoiminnan lentotoiminnan, maayksiköiden, tukikohtien ja hallinnoinnin kustannuksiin. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 0295 163 517)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista. Asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista annetaan ajalle 1.1.2017 - 31.12.2018. Nykyisen asetuksen (1167/2014) voimassaolo päättyy 31.12.2016. Uuteen asetukseen lisätään voimassa olevaan asetukseen nähden uusi 4 §, jossa säädetään ehdollista korvattavuutta koskevasta käsittelymaksusta. Muilta osin maksut vastaavat voimassa olevia maksuja. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja se on voimassa 31.12.2018 saakka. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)

Palaa sivun alkuun