Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 29.9.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2016 13.10
Tiedote 408/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.9.2016 seuraavia asioita:

Puolustusministeriön hankintapäätös. Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä Accenture Oy:n kanssa sopimuksen PVSAP-järjestelmän ylläpito- ja kehittämispalvelujen sekä niihin liittyvien koulutuspalvelujen hankinnasta vuosille 2017-2020 sekä optiovuosille 2021-2023 optiosopimuksella. Sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo sopimuskaudella ilman arvonlisäveroa on 32-41 miljoonaa euroa. Arvonlisävero sopimuskaudella on 7,68-9,84 miljoonaa euroa. Optiovuosien 2021-2023 arvioitu yhteisarvo on ilman arvonlisäveroa 16-19 miljoonaa euroa. Arvonlisävero optiokaudella on 3,84-4,56 miljoonaa euroa. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)
Tiedote

 
Sivun alkuun