Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 3.11.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.11.2016 13.20
Tiedote 472/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.11.2016 seuraavia asioita:

Valtion lainan myöntäminen Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:lle (Finnfund). Ulkoasiainministeriö päättää 130 000 000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan myöntämisestä. Laina käytetään Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (291/1979) 2 §:ssä tarkoitettujen sijoitusten tekemiseen. Vaihtovelkakirjalainalla toimeenpannaan valtioneuvoston 4.2.2016 hyväksymän kehityspoliittisen selonteon linjaus Finnfundin toiminnan kehittämisestä ja riskinoton mahdollisuuksien parantamisesta kehitykselle tärkeissä hankkeissa. Hallituksen kehityspoliittisen selonteon mukaisesti Finnfundin rahoituksen painopiste on köyhissä kehitysmaissa. Ulkoasiainministeriö asettaa vuosittain kehityspoliittiset tavoitteet yhtiön toiminnalle ja yhtiö raportoi vuosittain edelliselle vuodelle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Leena Ritola 0295 351 524)
Tiedote

Palaa sivun alkuun