Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 3.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.3.2016 13.15
Tiedote 85/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.3.2016 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja tulostavoitteista vuodelle 2016 sekä tuloutustavoitteesta vuoden 2016 tuloksen perusteella. Vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi vuodelle 2016 asetetaan 65 miljoonaa euroa, joka ei sisällä kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita sekä osinkotuloja. Tuloutustavoitteeksi vuoden 2016 tuloksen perusteella asetetaan 85 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöille asetetaan kuusi palvelutavoitetta. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tulouttaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Rahaston tilintarkastajat ovat 10.2.2016 puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista johtokunnan esityksen mukaisena. Varautumisrahaston tilikauden voitto 22 642 001,23 euroa siirretään ydinenergialain (990/1987) 51 §:n mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden kulujäämä 1 066 379,78 ja Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden kulujäämä 331 664,62 euroa vähennetään rahastojen pääomista. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 2,5 miljardia euroa. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 0295 064 832)
Tiedote

Sivun alkuun