Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 30.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.11.2017 13.26
Tiedote 558/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.11.2017 seuraavia asioita:

Yhteensä 16 900 000 euron myöntäminen Etiopiaan tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelmalle vuosille 2018-2021. Suomi on tukenut kahdenvälisellä kehitysyhteistyöllä Etiopian opetussektoria 1980-luvulta lähtien. Etiopia sijoittaa merkittävän osan valtionbudjetistaan (noin 25 %) opetukseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä useampi lapsi on saatu opetuksen piiriin ja valtaosa seitsemänvuotiaista lapsista aloittaa koulunkäynnin. Saavutus on merkittävä maassa, jossa asuu 100 miljoonaa ihmistä ja jossa väestönkasvu on 2,5 prosenttia vuodessa. (UM lähetystöneuvos Hannu Heinonen 0295 351 501)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen (Kouvola) allekirjoittaminen. Puolustusvoimien Kouvolan Vekaranjärven toimitilojen vuokraaminen perustuu nykyaikaisen teknisten järjestelmien koulutusympäristön rakentamiseen Karjalan prikaatissa. Tavoitteena on, että uudet toimitilat tukevat tuloksellista toimintaa tukien uusia työnteon tapoja ja ovat kustannustehokkaita. Erityistiloilta edellytetään korkeaa käyttöastetta ja monikäyttöisyyttä. Tällä hankkeella tuetaan Karjan prikaatin tulevaisuuden kehittämistä puolustusvoimien valmisteleman toimitilakonseptoinnin mukaisesti. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 5 692 840 euroa (sis. alv:n osuuden 1 101 840 euroa, hintataso 04/2017). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä 494 839 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 95 775 euroa/vuosi). (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295 140 450)

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2018 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2015 ja 2016 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona. Asetus tulee voimaan 7.12.2017. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2018 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Tarkistus tehdään vuoden 2016 vahvistettujen verotustietojen perusteella. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2017 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 7.12.2017. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)

Sivun alkuun