Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 30.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.12.2015 13.12
Tiedote 688/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.12.2015 seuraavia asioita:

Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista. Asetuksella nostetaan käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja markkinaoikeuden hakemusmaksuja aiempaa lähemmäs asioiden käsittelyn omakustannushintaa. Hakemusmaksuja korotetaan 52-150 prosenttia. Uusi yleinen hakemusmaksu on 250 euroa. Esimerkiksi käräjäoikeuden yleisimmän hakemusasian, avioeron, ensimmäiseen vaiheen maksu nousee 100 eurosta 200 euroon ja toisen vaiheen maksu 60 eurosta 100 euroon. Tuomioistuinten tulot lisääntyvät korotusten vuoksi arviolta noin 4,2 miljoonaa euroa vuodessa, jos asiamäärät pysyvät edellisten vuosien tasolla. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (OM hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen 0295 150 456)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 28.50.95 (Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot) arviomäärärahan ylittäminen 3 150 000 eurolla. Ylitystarve johtuu korkomenojen määrään vaikuttavan laskuperustekoron muutoksista sekä ennakkomaksujen ja lopullisten maksujen määrien tarkentumisesta. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)

Museoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa Olavinlinnan katsomo- ja katosrakenteita Savonlinnassa koskeva käyttökorvaussopimus. Katsomo- ja katosrakenteiden pystytys vuosittain kesäkaudeksi ja purku syksyllä johtuvat pääasiassa Savonlinnan Oopperajuhlien järjestämisestä Olavinlinnassa. Oopperajuhlien päävastuulliset järjestäjät ovat Museovirasto yhdessä Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Sopimuksen vuosittaiset kustannukset ovat noin 1,06 miljoonaa euroa (alv 0 %). Sopimus astuu voimaan 1.1.2016 ja on voimassa viisi vuotta. (OKM rakennusneuvos Liisa Munsterhjelm 0295 330 218)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2016 suoritettavasta määrärahasta. Asetuksella säädetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavan määrärahan suuruudesta erikoislääkärikoulutuksen tutkintoa kohden sekä määrärahan kohdentamisesta yliopistoille, Työterveyslaitokselle, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta, koulutuspaikkasopimuksen sisällöstä sekä määrärahan käytöstä tehtävistä selvityksistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2016. Asetuksella säädetään turkistuottajan vuosiloman enimmäismääräksi 18 päivää ja lisävapaan enimmäismääräksi 120 tuntia vuonna 2016. Enimmäismäärät säilyvät samansuuruisina kuin ne olivat vuonna 2015. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)

Sivun alkuun