Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Raha-asiainvaliokunnan istunto 5.1.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.1.2017 13.24
Tiedote 5/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.1.2017 seuraavia asioita:

Vuoden 2016 talousarvion momentin 28.50.15 (Eläkkeet) määrärahan ylittäminen 17 000 000 eurolla. Keva toimii tilintekijänä eläkemaksujen kyseiselle momentille, jota kirjanpitoyksikkönä hallinnoi valtiovarainministeriö. Keva on ilmoittanut, että momentti ylittyy arviolta 14 243 000 eurolla vuonna 2016. Ylitysluvan mitoituksessa on huomioitu yksittäisen kuukauden eläkemenoon liittyvä epävarmuus. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 28.92.87 (Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta) määrärahan ylittäminen 1 400 000 eurolla. Määrärahaa saa käyttää Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääoman merkinnästä aiheutuvan Suomen osuuden 12 420 000 Yhdysvaltain dollarin maksamiseen vuonna 2017. Momentin vasta-arvot on talousarviossa laskettu valuuttakurssilla EUR/USD 1,1263. Budjetointi- ja maksuajankohdan välillä tapahtuneista valuuttakurssimuutoksista, eli euron heikentymisestä suhteessa Yhdysvaltain dollariin, johtuen arviomäärärahan ylitystarve on tämän hetken arvion mukaan noin 900 000 euroa. Ylitysluvan mitoituksessa varaudutaan tilanteeseen, että EUR/USD kurssi on 1,00 maksuhetkellä tammikuun alussa. Ylitysluvan mitoituksessa on huomioitu valuuttakurssimuutoksiin liittyvä epävarmuus. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)

Palaa sivun alkuun