Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 5.4.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.4.2018 13.26
Tiedote 170/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.4.2018 seuraavia asioita:

Palosuojelurahaston vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen. Sisäministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Vuoden 2017 tuottojäämä 385 758,73 euroa kirjataan rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 9 522 254,39 euroa. (SM erityisasiantuntija Maija Norilo 0295 488 416)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sitoutuminen toimitilojen vuokraukseen Tilkanmäelle Helsinkiin. Uudisrakennuksen vuosivuokra on noin 2,9 miljoonaa euroa ja laajuus noin 4 400 m2. Uudisrakennus sisältää myös BSL-3 laboratorion. (STM neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen 0295 163 199)

Poikkeuslupahakemuksen hylkääminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin. Tampereen kaupunki on hakenut rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa Kaupin yliopistollinen kehityshyvinvointikeskus -hankkeelle. Asiassa ei ole selvitetty, että investointi olisi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kannalta tarpeellinen toteuttaa esitetyssä aikataulussa. (STM erityisasiantuntija Kirsi Kaikko 0295 163 545)

Sivun alkuun