Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Raha-asiainvaliokunnan istunto 5.7.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.7.2017 13.13
Tiedote 328/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.7.2017 seuraavia asioita:

Yhteensä 46 565 127 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen jatkositoumuksen tekemiseksi monenkeskiseen velkahelpotusaloitteeseen (MDRI). Monenkeskinen velkahelpotusaloite perustuu G8 -ryhmän heinäkuussa 2005 tekemään esitykseen, jonka mukaan velat raskaasti velkaantuneille köyhille HIPC -aloitteeseen kuuluville maille annetaan täysimääräisesti anteeksi niiden saavuttaessa HIPC-ohjelman mukaisen päätepisteen. MDRI:ssä on mukana Maailmanpankin kansainvälinen kehitysjärjestö, Kansainvälinen valuuttarahasto ja Afrikan kehitysrahasto. Päätös vahvistaa Suomen sitoumukset vuosille 2017-2029. (UM osastopäällikkö Satu Santala 0295 351 019)

Sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmiin liittyvä avustusten jako. Avustuksina jaetaan 5 119 393 euroa yleishyödyllisten järjestöjen hankkeisiin, joilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen. (STM johtaja Raija Volk 0295 163 263)
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2017 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Vuoden 2017 korvausten suuruudet määrittävä asetus on tullut voimaan 15.5.2017. Asetuksen antamisen jälkeen on selvinnyt, että vuoden 2017 tutkintokorvaus on perustunut osin virheellisiin yliopistojen ilmoittamiin vuosina 2014-2016 valmistuneiden erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien lukumääriin. Tästä syystä asetuksen 1 momenttia muutetaan tarkistettujen laskentaperusteiden mukaisesti. Asetuksen mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritettava lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvaus sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintokorvaus on 48 750 euroa (aikaisemmin 46 050 euroa). Asetus tulee voimaan 7.7.2017. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)

 
Sivun alkuun