Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 5.7.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.7.2018 13.36
Tiedote 342

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.7.2018 seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Itä-Suomen poliisilaitoksen Mikkelin poliisiaseman vuokrasopimusta. Mikkelin poliisiasemalle vuokrataan noin 6 547 htm2:n toimitiloja Senaatti-kiinteistöiltä. Tilojen vuokraamisesta tehdään sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla ja jäännösarvovastuulla. Toimitilojen arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2019 tasossa laskennallisena vuokra-aikana (10 vuotta) ovat: vuokra 8 536 035 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 1 252 885 euroa eli yhteensä enimmillään 9 788 920 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus on 10 584 684 euroa (vuokra) ja 1 553 577 euroa (käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on 12 138 261 euroa. (SM johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag 0295 488 560)

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Pohjanmaan poliisilaitoksen Vaasan pääpoliisiaseman vuokrasopimusta. Vaasan pääpoliisiasemalle vuokrataan noin 8 655 htm2:n toimitiloja Senaatti-kiinteistöiltä. Tilojen vuokraamisesta tehdään sopimus irtisanomisajoilla (vuokranantaja 11 kk ja vuokralainen 13 kk) ja jäännösarvovastuulla. Toimitilojen arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2018 tasossa laskennallisena vuokra-aikana (10 vuotta) ovat: vuokra 13 271 034 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 1 944 132 euroa eli yhteensä enimmillään 15 215 165 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus on 16 456 082 euroa (vuokra) ja 2 410 724 euroa (käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on 18 866 805 euroa. (SM johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag 0295 488 560)

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Lounais-Suomen poliisilaitoksen Porin poliisiaseman vuokrasopimusta. Porin poliisiasemalle vuokrataan noin 7 755 htm2:n toimitiloja Senaatti-kiinteistön välivuokrauksella Porin kaupungilta. Tilojen vuokraamisesta tehdään sopimus irtisanomisajoilla (vuokranantaja 11 kk ja vuokralainen 13 kk) ja jäännösarvovastuulla. Toimitilojen arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2019 tasossa laskennallisena vuokra-aikana (10 vuotta) ovat: vuokra 12 955 695 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 2 246 552 euroa eli yhteensä enimmillään 15 202 248 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus on 16 065 062 euroa (vuokra) ja 2 785 725 euroa (käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on 18 850 787 euroa. (SM johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag 0295 488 560)

Jälleenrahoitusluottojen ennenaikaisen takaisinmaksun hyväksyminen. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle erityistehtävän maksaa ennenaikaisesti takaisin valtiolle noin 1,67 miljardin suuruiset valtion vienti- ja alusluottojen jälleenrahoitusta varten myöntämät lainat. Takaisinmaksu sisältää myös kertyneen koron kunkin lainan takaisinmaksuhetkeen saakka. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

Poikkeuslupahakemuksen hylkääminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Kurikan kaupunki). Kurikan kaupunki on hakenut rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa koskien terveyskeskuksen peruskorjausta ja laajentamista sote-keskukseksi. Hanke toteutetaan kunnan omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2019-2020. Hakijan mukaan hanke on välttämätön ja kiireellinen palvelujen saatavuuden, potilasturvallisuuden ja palvelujen keskittämisen kannalta. Päätöksen mukaan asiassa ei ole selvitetty ehdotetun hankkeen välttämättömyyttä tai kiireellisyyttä kaupungin lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen kannalta huomioiden kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 4 §:n säännökset. (STM erityisasiantuntija Anne Arvonen 0295 163 285)

Poikkeusluvan myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa B-osan uudisrakennushankkeelle sekä kantasairaalan perusparannushankkeen II-vaiheelle. Hanke toteutetaan kuntayhtymän omistukseen. Sairaanhoitopiiri on muuttanut hankehakemusta siten, että viimesijaisesti haetaan poikkeuslupaa B-osan uudisrakennukselle ja A4 (entinen A 41) -vuodeosaston peruskorjaukselle. Investointi on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. (STM erityisasiantuntija Kirsi Kaikko p. 0295 163 545)

Sivun alkuun