Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 7.1.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.1.2016 13.09
Tiedote 3/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.1.2016 seuraavia asioita:

Sotilasilmailun järjestelmien elinkaaren tukipalveluiden hankinta. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)

Valtiontakuun myöntäminen Kansallisgallerialle Ateneumin taidemuseossa 18.2.-15.5.2016 järjestettävälle Japanomania pohjoismaisessa taiteessa 1875-1918 -taidenäyttelylle. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Valtiontakuu on voimassa18.1.-17.6.2016. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. Kaikkien valtiontakuiden voimassa ollessa valtuutta olisi käytössä 308 miljoonaa euroa. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 33.60.33 (Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin) ylittäminen 4 400 000 eurolla. Talousarvion momentille 33.60.33 on korvausta varten varattu 97 000 000 euroa. Sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevien lääkärien, käytännön koulutuksessa olevien hammaslääkärien että lääketieteen erikoistuvien lääkärien määrä on kasvanut voimakkaasti. Tämä on ollut seurausta sekä aikaisempaa suuremmasta valmistuvien lääkärien ja hammaslääkärien määrästä, ulkomailta Suomeen tulevien lääkärien ja hammaslääkärien määrän kasvamisesta että aikaisempaa suuremmasta halukkuudesta erikoistua. Koulutuksessa olevien lääkärien ja hammaslääkärien määrän kasvamisella on välitön vaikutus maksettaviin korvauksiin. Lisääntynyttä koulutusta ei ole osattu huomioida riittävästi määriteltäessä korvauksen suuruutta vuodelle 2015. Lisäksi korvauksia koskevan jälkikäteisen korvausmenettelyn vaikutuksia momentilla olevan määrärahan laskiessa vuodeksi 2015 ei ole osattu ottaa riittävässä määrin huomioon vuoden 2015 korvaustasoja määriteltäessä. (STM hallitussihteeri Johanna Huovinen 0295 163 408)

Sivun alkuun