Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 7.5.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.5.2015 13.08
Tiedote 230/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi rahoitusta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2015. Päätöksellä osoitetaan momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle vuoden 2015 ensimmäinen lisätalousarvio huomioon ottaen myöntämisvaltuutta 14 820 000 euroa lailla 35/2015 kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 1094/1996 mukaisiin suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskeviin tukipäätöksiin.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.5.2015 seuraavia asioita:

Valtion omistaman kiinteistövarallisuuden hallinnansiirto Senaatti-kiinteistöiltä ja luovuttaminen Ahvenanmaan maakunnalle. Päätöksellä valtion kiinteistövarallisuutta siirretään hallinnansiirtona Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta valtiovarainministeriön hallintaan käyvällä arvolla 1.6.2015 lukien. Siirrettävä omaisuus: kiinteistö 478-23-2-7, noin 0,3267 ha asuinrakennuksineen (Maarianhamina), kaksi määräalaa kiinteistöstä 76-443-1-0, yhteensä noin 1,95 ha alueilla sijaitsevine rakennuksineen ja rakennelmineen (Heligman, Hammarland), kiinteistö 295-403-14-34, noin 1,115 ha alueella sijaitsevine rakennuksineen ja rakennelmineen (Bärö, Kumlinge) ja määräala kiinteistöstä 736-434-4-0, noin 0,43 ha alueella sijaitsevine rakennuksineen ja rakennelmineen (Saltvik). Päätöksellä valtiovarainministeriö oikeutetaan luovuttamaan Senaatti-kiinteistöiltä siirretty omaisuus sekä kaksi määräalaa kiinteistöistä 62-403-3-3 ja 62-403-3-15, yhteensä noin 0,91 ha rakennuksineen ja rakenteineen (Storklobb, Föglö) ja määräala kiinteistön erottamattomasta määräalasta 76-443-1-0-M601, noin 47,3 ha rakennuksineen ja rakenteineen (Enskär, Hammarland) edelleen Ahvenanmaan itsehallintolain 61 ja 78 §:n mukaisesti Ahvenanmaan maakunnalle vastikkeetta erikseen tehtävässä luovutuskirjassa tarkemmin sovittavin ehdoin. Lisäksi valtiovarainministeriön edustaja valtuutetaan valtion puolesta allekirjoittamaan luovutuskirja Ahvenanmaan maakunnan kanssa. (VM budjettineuvos Tomi Hytönen 0295 530 279)

Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2015. Päätöksellä osoitetaan momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kuluvan vuoden ensimmäinen lisätalousarvio huomioon ottaen myöntämisvaltuutta 14 820 000 euroa lailla 35/2015 kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 1094/1996 mukaisiin suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskeviin tukipäätöksiin. Ottaen huomioon Suomen metsäkeskukselle 5.3.2015 samalta momentilta osoitettu 25 000 000 euron myöntämisvaltuus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköllä on käytettävissään myöntämisvaltuutta yhteensä 39 820 000 euroa. Päätöksellä osoitetaan lisäksi Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikössä käytettäväksi momentilta 30.40.47 (Pienpuun energiatuki) kuluvalle vuodelle vuodelta 2014 siirtynyttä määrärahaa kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla energiapuun korjuun tukemiseen 3 220 000 euroa. Ottaen huomioon Suomen metsäkeskukselle 5.3.2015 samalta momentilta osoitettu 5 500 000 euron määräraha Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköllä on käytettävissään energiapuun korjuun tukemiseen yhteensä 8 720 000 euroa vuodelta 2014 siirtynyttä määrärahaa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Yhteensä 19 168 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle käytettäväksi henkilöstön lisäeläketurvan maksamiseen. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle luvan myöntäminen sitoutua Helsingissä Mannerheimintie 103 b:ssä olevan 3 179 m2:n laajuisen Senaatti-kiinteistöjen vuokraaman toimitilan vuokramenoihin 1.12.2015-31.10.2019. Vuokra-arvio on vuokrakaudelta noin 5,5 miljoonaa euroa. Toimitilajärjestelyssä myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sijoittuu Mannerheimintie 103 b:n tiloihin. (STM neuvotteleva virkamies Virpi Kölhi 0295 163 615)

 
Sivun alkuun