Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Raha-asiainvaliokunnan istunto 7.6.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.6.2018 13.20
Tiedote 294/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.6.2018 seuraavia asioita:

Poikkeusluvan myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hakenut rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa kehitysvammahuollon vaativan kuntoutuksen terapiatalon rakentamista varten Pitkäniemen alueelle. Päätöksellä myönnetään poikkeuslupa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankkeelle. Hanke toteutetaan kuntayhtymän omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2018-2019. Hanke on vaativalle kehitysvammahuollolle välttämätön ja kiireellinen, eikä tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuta jatkossa tilannetta. (STM erityisasiantuntija Anne Arvonen 0295 163 285)

Poikkeuslupahakemuksen hylkääminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa Porin Honkaluotoon toteutettavaan apuvälinekeskuksen uudisrakennukseen. Hanke toteutetaan vuokrasopimuksena ja se on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018-2019. Hakijan mukaan vuokratiloissa, joissa nykyinen sairaanhoitopiirin apuvälinekeskus pääosin sijaitsee, on todettu enenevässä määrin sisäilmasta johtuvia haittoja ja toimintoja on jouduttu siirtämään muualle. Tarkoituksena on keskittää apuvälinetoiminnot Porin Honkaluotoon. Samalla keskukseen siirtyisi apuvälineisiin liittyviä toimintoja myös maakunnan terveyskeskuksista ja sosiaalihuollon yksiköistä. Asiassa ei ole selvitetty, miksi investointi olisi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen toteuttaa esitetyssä aikataulussa. (STM erityisasiantuntija Kirsi Kaikko 0295 163 545)

 
Sivun alkuun