Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 8.6.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.6.2017 13.14
Tiedote 281/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.6.2017 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien hankinta / F/A-18 Hornet -tuotetukisopimus, sopimusmuutos 3. Puolustusvoimien Logistiikkalaitos saa tehdä Foreign Military Sales (FMS) tuotetukisopimuksen FI-P-GAU muutoksen Yhdysvaltain hallituksen edustajana toimivan Yhdysvaltain Merivoimien (USN) kanssa kiinteään hintaan 97 144 504,00 Yhdysvaltain dollaria, kurssiin 1,0465 eli 92 828 000,00 euroa sekä arvonlisävero 22 278 720,00 euroa (24 %). Sopimusmuutoksella jatketaan sitä USN:n palvelukokonaisuutta, jota Hornet -kaluston käyttöönotosta alkaen on tarvittu käyttöä ja ylläpitoa tukemaan. Tällä sopimuksella katetaan palvelut vuosille 2018-2020, jotka mahdollistavat USN:n tukitoimien saumattoman siirtymisen nykyisten sopimusten puitteista uuteen ylläpitosopimukseen. (PLM hallitusneuvos Jari Takanen 0295 140 411)
Tiedote 9.6.

Helsingin kaupungille kahdeksan miljoonan euron valtionavustuksen myöntäminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeeseen. Avustus myönnetään Helsingin kaupungin keskustakirjaston perustamiskustannuksiin. Kokonaisuutena avustusta myönnetään perustamiskustannuksiin yhteensä enintään 30 miljoonaa euroa. (OKM kulttuuriasiainneuvos Leena Maria Aaltonen 0295 330 344)

Vuoden 2017 yrittäjän eläkelain mukaisen arviomäärärahan ylittäminen 11 100 000 eurolla. Määrärahan tarve vuodelle 2017 on 179 700 000 euroa. Eläketurvakeskukselta saadun selvityksen mukaan menojen lisääntyminen johtuu yrittäjien vakuutusmaksutulojen pienentymisestä. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään OP Ryhmälle 70 miljoonaa euroa, Yhteenliittymä Säästöpankeille 10 miljoonaa euroa ja S-Pankille 5 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarvion mukaan vastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa ja ASP-lainoissa olla vuoden lopussa yhteensä enintään 2 600 miljoonaa euroa. Tämän päätöksen jälkeen valtuutta on jaettu 2 568 miljoonaa euroa, joten 32 miljoonaa euroa jää vielä jakamatta. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0295 250 228)

Sivun alkuun