Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 8.9.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.9.2016 13.12
Tiedote 363/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.9.2016 seuraavia asioita:

Varojen myöntäminen pk-yritysaloitteen toimenpideohjelman toimenpanoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on neuvotellut vuoden 2016 aikana Euroopan investointirahaston kanssa toimenpideohjelmaan ”Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi” liittyvien rahoitussopimusten sisällöstä. Rahoitussopimukset ovat Euroopan Investointirahaston (EIR) ja Suomen valtion välinen rahoitussopimus, Euroopan Investointipankin, Euroopan unionin, EIR:n ja Suomen valtion välinen velkojienvälinen sopimus sekä EIR:n ja Suomen valtion välinen panttausopimus. Sopimukset koskevat lainojen myöntämistä pk-yrityksille yrityksen perustamisen alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan, uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille. Lainat myöntää ohjelmassa EIR:n hyväksymä rahoituslaitos. EIR myöntää lainoihin 50 prosentin takauksen. Suomen valtio myöntää ohjelmaan rahoitusta yhteensä 40 miljoonaa euroa käytettäväksi ohjelman aikana yrityksistä aiheutuneiden luottotappioiden maksamiseen. Ohjelmaa toteutetaan vuoteen 2033 saakka. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

 
Sivun alkuun